Home De enige echte en originele sliploos uitgaan site waar zowel stellen als individuele meiden & kerels welkom zijn !
Oei... je had toegang tot het ledengedeelte van deze website en "plots" merk je dat je toegangscode niet meer blijkt te werken. Maar is dat wel zo plots ? Allicht is je lidmaatschapstatus teruggebracht tot: Precies om deze specifieke sfeer van ons groep te vrijwaren is het ledenaantal steeds van ondergeschikt belang geweest en hebben we een aantal spelregels uitgedokterd waaraan elk idmaatschap dient te voldoen: A. Nieuwkomers Was je voor de eerste keer aanwezig op een officiële meeting ? Toen je je toegangscode per e-mail ontving kon je in hetzelfde bericht lezen dat we van je verwachten dat je binnen een termijn van 30 dagen inlogt en een herkenbare aangezichtsfoto bij je gebruikersprofiel plaatst. B. Lid d.m.v. aanbeveling Was je lidmaatschap het resultaat van een aanbevling van iemand met een actief ledenprofiel ? Toen je je toegangscode per e-mail ontving kon je in hetzelfde bericht lezen dat we binnen een termijn van 30 dagen het volgende van je verwachtten: 1. Een herkenbare aangezichtsfoto om op de ledenpagina te plaatsen 2. Van aanbevolen leden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op de eerste meeting die volgt op de aanvangsdatum van hun lidmaatschap. Bij gebrek hieraan wordt krijgen ze de status van ingedut profiel.  C. Was je al geruimere tijd lid ? Ook dan zijn er enkele richtlijnen waarmee je rekening moet houden. Sedert 6 september 2009 hebben we de aanwezigheden op onze meeting sterk opgewaardeerd. Iedereen die voor die datum over een actief profiel beschikte werd hierover per e-mail en via het forum ingelicht. Wie vanaf deze datum over geen enkel aanwezigheidsslipje meer beschikt, krijgt automatisch en zonder voorafgaand bericht de status van ingedut profiel toegewezen. Dit betekent dat de toegang tot het ledengedeelte komt te vervallen. Het niet langer beschikken over een aanwezigheidsslipje betekent dat : je slechts één keer op 'n meeting aanwezig was maar niet meer op de twee daarop volgende bijeenkomsten. je meer dan één keer de bende vervoegde maar niet aanwezig was op de één van de laatste vijf meetings.   Mensen met een ingedut profiel zijn vanzelfsprekend welkom op onze toekomstige meetings. Zij dienen - net als nieuwkomers - voor de bijeenkomsten in te schrijven via het daartoe bestemde formulier op de vrij toegankelijke webpagina's. Na hun aanwezigheid dienen deze leden zich binnen de 30 dagen na ontvangst van hun nieuwe toegangscode opnieuw op het forum te registeren en een herkenbare aangezichtsfoto te bezorgen en gelden alle verdere bepalingen die op het lidmaatschap van nieuwkomers van toepassing zijn.
Home Info Faq Meetings Contact Leden
INGEDUT PROFIEL Hoe kon dit gebeuren ? Met z'n allen waken we erover dat het  ledengedeelte van deze webpagina  uitsluitend toegankelijk is en blijft voor  mensen die actief deelnemen aan onze  activiteiten. Dat betekent niet alleen  aanwezig zijn op meetings maar ook bijdragen leveren op ons  forum e.d.  Sliploos Uitgaan & Erotiek is een hecht vriendengroepje waarbij  mensen die zich in volsterkte anonimiteit willen verhullen niet  echt op hun plaats zitten.   
voor ‘t plezier ervan
Sliploos Uitgaan
© sliploos-uitgaan.be
Wat nu gedaan