Home De enige echte en originele sliploos uitgaan site waar zowel stellen als individuele meiden & kerels welkom zijn !
Lidmaatschap staat zowel open voor koppels als mannen en vrouwen, al dan niet  single. Toetreden tot ons groepje is volkomen gratis en wie denkt dat er  addertjes onder het gras zitten willen we meteen geruststellen: het enige doel  van dit groepje is mensen die zich door "sliploos uitgaan & erotiek" aangesproken voelen te groeperen. Toch kan je niet zomaar lid worden. Fakers en andere zielige individuutjes zijn op internet helaas meer regel dan uitzondering. Het lidmaatschap is voorbehouden aan mensen die het vertrouwen van de hele groep waard zijn. Er zijn twee manieren om lid te worden: 1. iedereen die zich aanmeldt voor een "officiële" ledenmeeting en er vanzelfsprekend ook opdaagt komt automatisch in aanmerking voor het lidmaatschap. Een persoonlijk paswoord dat toegang tot het ledengedeelte verleent wordt aangeboden nadat men op een meeting aanwezig was. 2. reeds bestaande leden kunnen mensen die ze in levende lijve hebben ontmoet en waarvan ze overtuigd zijn dat ze bij de groep "sliploos uitgaan & erotiek" thuishoren aanbevelen Gelet op het bovenstaande is het volkomen zinloos de crew van "sliploos uitgaan & erotiek" te  mailen en te verzoeken je als nieuw lid op te nemen. Dergelijke mails blijven trouwens  onbeantwoord. Van leden wordt verwacht dat ze geregeld actief deelnemen aan de activiteiten die zowel door  de voltallige groep als door individuele leden worden opgezet. Onnodig te vertellen dat  lidmaatschap eveneens impliceert dat je respect opbrengt voor de overige leden en dat je de  spirit van de groep hoog in je vaandel draagt.  Dat nieuwe (en oude !) leden de berichtenstroom op het forum volgen én een  herkenbare aangezichtsfoto op de ledenlijst plaatsen is een conditio sine qua  non. Nieuwkomers die hieraan na een maand lidmaatschap nog steeds niet hebben voldaan,  krijgen de status van "ingedut profiel". De toegang tot het ledengedeelte komt te vervallen. 
Home Info Faq Meetings Contact Leden
voor ‘t plezier ervan
Sliploos Uitgaan
© sliploos-uitgaan.be